Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

MAJLIS PERASMIAN LOGO INSAF JABATAN PENJARA

82888092_1389082394599816_3047728309572993024_o.jpg

18 Januari

Pada Hari Sabtu 15 Jamadilawal 1441H bersamaan 18 Januari, 2020, bertempat di Mall Gadong, Bersempena Hari Terbuka (Open Day) dan Sesi Muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersama Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Negara.

Tetamu Kehormat Majlis Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

Created at 22/01/2020 15:05 by Ak Md Amirudin Bin Pg Hj Md Daud
Last modified at 22/01/2020 15:05 by Ak Md Amirudin Bin Pg Hj Md Daud