Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMatlamat Tugas dan Peranan

MATLAMAT

  • Menahan dan mengawal penghuni dengan selamat serta mengadakan kemudahan yang berkesuaian.
  • Melaksanakan hukuman dan perintah sepertimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
  • Memulihkan dan membentuk akhlak penghuni melalui pendekatan pemulihan yang sempurna seperti kaunseling, keagamaan, bimbingan dan khidmat nasihat. Latihan fizikal dan pembelajaran.
  • Melatih dan melengkapkan penghuni dalam pelbagai bidang kemahiran latihan dan vokasional.

 

TUGAS DAN PERANAN

  • Melaksanakan hukuman dan perintah sepertimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
  • Menahan dan mengawal penghuni dengan selamat serta menyediakan kemudahan yang bersesuaian.
  • Melatih dan melengkapkan penghuni dalam pelbagai bidang pendidikan dan kemahiran vokasional.
  • Membentuk kerohanian dan akhlak penghuni melalui program-program kaunseling, keagamaan, bimbingan dan khidmat nasihat, latihan fizikal dan sivik.